Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Bostadmarknadsanalys 2023 - En lägesbild av bostadsmarknaden i Jämtlands län.

Länsstyrelsen har i uppdrag att varje år ta fram en regional analys av bostadsmarknaden i länet. Bostadsmarknadsanalys syftar till att redovisa läget på bostadsmarknaden i Jämtlands län. Länsstyrelsen vänder sig med analysen till länets kommuner och politiker som stöd i deras arbete med bostadsförsörjning samt till andra aktörer inom bostads- och byggsektorn som har intresse av att följa utvecklingen på bostadsmarknaden i länet. Målet med årets analys är att ge en klar bild över nuläget och indikationer för en nära framtid. Analyser i länets olika bostadsmarknader bekräftar bilden av en ojämn utveckling i länet. På vissa håll upplevs ett högt tryck på bostadsmarknaden samtidigt som rivningar av vakanta bostäder är mer aktuellt på andra håll i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2023
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Boende

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=121&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss