Vår vision

Länsstyrelsen är regeringens ombud i länet och ska både förverkliga den nationella politiken och samtidigt ta hänsyn till regionala förhållanden och förutsättningar. Vi är en viktig länk mellan å ena sidan länets kommuner och dess invånare och å andra sidan regeringen, riksdagen och de centrala myndigheterna. Utifrån det breda och komplexa uppdraget som berör de flesta samhällsområdena behöver vi ha förmåga att arbeta över flera sektorer och verksamheter, med helhetsperspektiv. Även om våra uppdrag och arbetsuppgifter spänner över en rad områden är visionen gemensam för samtliga våra uppdrag. Visionen beskriver den framtid vi strävar mot i allt vi gör, nämligen det håll bara samhället.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Vårt uppdrag

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=68&context=35