Miljömålsuppföljning 2022

Även om Jämtlands län har relativt ren luft och vatten finns stora miljöutmaningar. Dessa kan kopplas till påverkan från vattenkraft, skogsbruk, ett minskande jordbruk, många konkurrerande intressen i känsliga fjällmiljöer samt till ett klimat i förändring. Allra tydligast påverkas fjällvärlden. Miljömålen nås inte och för tre av målen är utvecklingen negativ. Samtidigt har en stor mängd insatser genomförts under året av länets aktörer för att nå ökad måluppfyllelse.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=52&context=35