Bostadsmarknadsanalys 2022 - En lägesbild över bostadsmarknaden i Jämtlands län

Länsstyrelsen har i uppdrag att varje år ta fram en regional analys av bostadsmarknaden i länet. I årets analys har Länsstyrelsen analyserat statistik för olika typer av hushåll samt fört en närmare dialog med kommunerna utifrån de svar de lämnat i bostadsmarknadsenkäten. Analysen innehåller också en översiktlig redovisning av förändringar på bostadsmarknaden till följd av pandemin.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2022
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=43&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss