Utvärdering – Miljömålsprogrammet 2017–2020

Ett av vårt uppdrag är att ta fram regionala åtgärdsprogram för att nå de svenska miljömålen. Åtgärdsprogrammen är framtaget i samverkan med regionala och lokala aktörer och är beslutat av Länsstyrelsens ledning. Programperioden 2017–2020 är avslutad och en utvärdering av det programmet har genomförts under våren 2021. Utvärderingen har genomförts i form av uppföljning av åtgärder och hur programmet har använts inom Länsstyrelsen och av ett urval externa aktörer. Underlaget har erhållits från såväl interna som externa dialoger. Resultat av utvärderingen, slutsatser och rekommendationer redovisas i rapporten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Z_2021_9&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss