Uppföljning av ANDT-strategin 2015–2020

Den regionala strategin för alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) lanserades 2015 och omfattade en strategiperiod på fem år (2015–2020). Arbetet leddes av styrgruppen för Mobilisering mot droger med Länsstyrelsen som samordnande aktör. Förankring och framtagande av strategin genomfördes i huvudsak genom diskussioner i olika gruppkonstellationer och remissrundor. Under större delen av strategiperioden har detta tillvägagångssätt diskuterats och till viss del kritiserats. En viktig del i ett förebyggande arbete är att följa utvecklingen på området. Till exempel genom att följa upp och bedöma satta målsättningar och hur arbetet har utvecklats. Med anledning av detta genomfördes därför denna uppföljning, i syfte att förbättra arbetet utifrån erfarenheter och lärdomar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Z_2021_02&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss