Samhällsplanering med fokus på att minska brott och öka trygghet

Denna skrift vänder sig främst till dig som är samhällsplanerare på en länsstyrelse eller i en kommun. Rapporten har två syften. Dels vill vi öka kunskapen om brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv i planprocessen. Dels vill vi inspirera länsstyrelser och kommuner att utveckla sitt brottsförebyggande arbete inom området samhällsplanering. Sedan 2018 ger de brottsförebyggande samordnarna vid länsstyrelserna i Hallands län och Jämtlands län råd och stöd om brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder i samrådsyttranden till kommunernas detalj- och översiktsplaner. Arbetssättet följdes upp 2020–2021 och här i skriften presenteras de viktigaste resultaten. Hela uppföljningen finns i rapporten Samrådsyttranden som brottsförebyggande insats (Grut, 2021).

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Brottsförebyggande arbete
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=147&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss