Policy och plan för uppföljning av skyddade områden i Jämtlands län

Länsstyrelsen förvaltar för närvarande (2021) en nationalpark, cirka 220 naturreservat, cirka 240 Natura 2000-områden (varav drygt 140 är reservat), cirka 10 fågelskyddsområden och drygt 20 naturminnen. Uppföljning av bevarandemål – att registrera och dokumentera tillståndet i de skyddade områdena – ingår som en viktig uppgift i Länsstyrelsens förvaltning av dessa områden. Syftet med uppföljningen är att få ökad kunskap om tillståndet för naturtyper, arter och friluftsliv i skyddade områden på regional, nationell och internationell nivå för att kunna förbättra naturvårdsarbetet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Z_2021_14&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss