Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Handlingsplan: Prioriterade insatser 2021 – 2023 för att nå målen i Jämtlands läns regionala energi- och klimatstrategi

I den regionala energi- och klimatstrategin för Jämtlands län fastslås under avsnittet ”Genomförande och uppföljning” att en handlingsplan ska tas fram utifrån strategin. Denna handlingsplan beskriver prioriterade insatser för perioden 2021-2023 som ska utföras av olika aktörer och följas upp varje år. Handlingsplanen är beslutad av styrgruppen för Miljö- och klimatrådet i Jämtlands län .

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Strategi

Nyckelord:

  • Energi
  • Klimat

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Z_2021_8&context=35