Barn och ungas utsatthet för våld i Jämtlands län

Länsstyrelsen i Jämtlands län har under ett flertal år arbetat med att främja ett ökat arbete med normkritik och våldsförebyggande arbete ur ett genusperspektiv i länets skolor. De långsiktiga målen är att öka jämställdhet, minska sexuella trakasserier och våld men också att bidra till att fler unga kan välja att vara och bli vilka de vill, utan att styras av traditionella förväntningar utifrån kön. Arbetet förväntas även bidra till ökad trygghet och god miljö för studier, och därmed bidra till färre avhopp och att den könssegregerade arbetsmarknaden bryts. Arbetet har sitt ursprung i att nå målområden i Jämställdhetsstrategi Jämtlands län 2018–2022 som är ett uppdrag från regeringen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Brottsförebyggande arbete

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=143&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss