Åtgärder för att gynna klöverhumla och andra pollinerande insekter

Klöverhumlan var fram till 1960-talet vanlig i odlingslandskapet över stora delar av landet men har sedan dess minskat kraftigt och är numera försvunnen från större delen av södra Sverige. Den finns fortfarande kvar i Jämtland och de övriga norrländska landskapen men det har skett en minskning även där.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=1&context=35