Åtgärder 2021 – så når vi miljömålen i Jämtlands län

Sveriges riksdag har som mål att till nästa generation lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen är lösta. Detta berör alla och förutsätter insatser från hela samhället – såväl offentlig förvaltning och näringsliv som organisationer och enskilda. Under 2021 arbetar Länsstyrelsen Jämtlands län, Region Jämtland Härjedalen, kommunerna och Skogsstyrelsen med flera med ett stort antal åtgärder. I denna publikation presenteras ett urval av de satsningar som genomförs under 2021 som vi anser vara extra viktiga.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2021
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Z_2021_7&context=35