Statusklassning av näringsämnen i vattendrag runt Storsjöbygden

Påverkan och status av näringsämnen på sjöar och vattendrag i Jämtlands län är i dagsläget förhållandevis okänd. Den provtagning av kiselalger som skett i länet har visat på god eller hög status gällande näringsämnen, medan vattenkemi­provtagning har visat på höga halter av totalfosfor i länets oligotrofa vattendrag. Rapporten syftar till att lyfta problematiken om hur vi kan komma fram till en säker statusklassning i dessa näringsfattiga vatten.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Z_2020_20&context=35