Riktlinje för hantering av kulturmiljöbidraget i Jämtlands län

Länsstyrelsen tilldelas pengar från Riksantikvarieämbetet som ska användas till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer i länet. Hanteringen av anslaget styrs av förordningen om bidrag till förvaltning av värdefulla kulturmiljöer, som också sätter ramar för hur ansökningar ska hanteras. De nationella målen för kulturmiljöarbetet anger inriktningen. Länsstyrelsen Jämtlands län anser det är nödvändigt med en tydlig riktlinje vid fördelningen av kulturmiljöbidraget.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Annan

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Z_2020_34&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss