Infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel

Länsstyrelserna har fått i uppdrag av regeringen att ta fram regionala planer för infrastruktur för elfordon och förnybara drivmedel. Denna plan bygger på underlag som BioFuel Region (BFR) tagit fram på uppdrag av Länsstyrelsen Jämtlands län. Planen är tänkt att ligga till grund för diskussion och förankring av insatser för att öka antalet laddplatser för elfordon och tankställen för biodrivmedel, i samverkan med kommuner och näringsliv i länet. Planen fokuserar på i dagsläget tillgängliga kommersiella biodrivmedel och laddinfrastruktur med tidshorisonten fram till år 2030.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Z_2020_29&context=35