Bostadsmarknadsanalys 2020

Länsstyrelsen har i uppdrag att varje år ta fram en regional analys av bostadsmarknaden i länet som bygger främst på statistik från Statistiska centralbyrån (SCB), egna analyser och de svar som länets kommuner har lämnat i den årliga bostadsmarknadsenkäten (BME). Denna bostadsmarknadsanalys syftar till att redovisa läget på bostadsmarknaden från 2019. Underlaget blir därmed en analys över rådande utgångläge i länet innan corona-pandemin brutit ut. Länsstyrelsen vänder sig med rapporten till såväl länets kommuner som till andra aktörer inom bostads- och byggsektorn som har intresse av att följa utvecklingen på bostadsmarknaden i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Z_2020_26&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss