Analys av skyddad skog i Jämtlands län

Som en del i arbetet med att ta fram ett regionalt skogsprogram har Pro Natura fått i uppdrag att utföra en analys av skyddad skog i Jämtlands län. Uppdraget ämnar dels att ta reda på hur mycket skog som är formellt skyddad, dels hur mycket potentiell skyddsvärd skog som kan finnas kvar i landskapet utanför formellt skyddade områden. I denna rapport redovisas data som är framtagna under Skogsstyrelsens arbete med regeringsuppdraget för statistik om formellt skyddad skogsmark, frivilliga avsättningar, hänsynsytor samt improduktiv skogsmark (Skogsstyrelsen rapport 2019/18). Detta arbete är ett samarbete mellan Naturvårdsverket, Skogsstyrelsen, SLU och SCB. Det gemensamma arbetet mellan myndigheterna har gett en samlad syn på det formella skyddet av skog i landet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2020
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Skogsbruk

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Z_2020_22&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss