Karelsk barkfluga i Märatjärnbergets naturreservat

Karelsk barkfluga är en starkt hotad art som utvecklas under barken på grova asplågor i mer eller mindre slutna bestånd. Arten är enbart hittad i sydöstra Norrbottens län (två lokaler) och i östra Jämtlands län (fyra lokaler, varav tre i Bräcke kommun och en i Ragunda kommun). Mellan Märatjärnberget och Ygeltjärn finns fem större ungskogsbestånd som har partier med aspuppslag, ibland ovan beteshöjd. Aspen betas dock mycket hårt, samt så skuggas den ut av starkväxande ungskog. Därför krävs aktiva åtgärder i form av röjning och helst även betesskydd för att gynna asp. Om åtgärder anses rimliga rekommenderas en kartläggning av aspföryngring med hjälp av drönarkamera.

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djurskydd
  • Hotade arter

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Z_2019_37&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss