Fungerande gröna infrastrukturer för skogslevande arter i Jämtlands län

Arbetet med miljömålet Levande skogar är prioriterat i Jämtlands län. I länets regio­nala miljömålsprogram anges som utmaning att ”skapa en utveckling mot grön infrastru­ktur för att minska fragmen­teringen av populationer och livsmiljöer på landmiljö”. Detta arbete som utfördes 2015 var ett försök att analysera vilka förändringar som skett i den ”Gröna infrastrukturen” i skogs­landskapet för Jämtlands län mellan åren 2004–2013. Arbetet skedde också som en inledning av länsstyrelsens arbete med att ta fram en regional handlingsplan för grön infrastruktur. Resultatet av denna analys kommer att vara till hjälp vid planering av naturvårds­insatser på landskapsnivå, i samverkan med olika skogliga aktörer i länet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2019
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Z_2019_1&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss