Rökfria skolgårdar – Hur ser det ut i Jämtlands län?

Trots att tobakens skadeverkningar i dag är väl kända är det fortfarande många unga som börjar använda tobak. I dag röker 15 procent av ungdomarna i årskurs 9 och 29 procent i årskurs 2 på gymnasiet i Jämtland Härjedalen. Nio av tio vuxna som röker dagligen började före 18 års ålder. Att arbeta för att färre ungdomar börjar att röka är därför viktigt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Folkhälsa
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2018_4&context=35