Kulturmiljöstrategi 2014–2020

Syftet med strategin är att den ska vara en gemensam utgångspunkt för Länsstyrelsens arbete med länets kulturmiljöer. Strategin är ett övergripande inriktningsdokument med fokus på vilka förhållningssätt vi ska jobba efter. Genom att kulturarvet genomgår ständig förändring krävs levande styrdokument. Strategin ska därför revideras kontinuerligt utifrån kulturmiljöarbetets rådande nationella mål. Strategin är framtagen som ett internt dokument av handläggare på Samhällsenheten och riktar sig främst till desamma. I andra hand riktar sig strategin även till övrig personal inom Länsstyrelsen i Jämtlands län.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2018
Publikationstyp:
Strategi

Ämnen:

  • Kulturmiljö

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=Z_2018_250&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss