Information om formellt skyddad natur i Jämtlands län

Ungefär tio procent av Jämtlands läns natur är formellt skyddad1. Merparten av arealen är lokaliserad till fjällområdena. I skogslandskapet nedanför fjällen är enbart 1,5 procent av skogsmarken formellt skyddad. I arbetet med formellt skydd av skogsmark utgår Länsstyrelsen från den nationella strategin för formellt skydd av skog. Strategin är gemensam för Skogsstyrelsen, Naturvårdsverket och Länsstyrelserna och tar framförallt sikte på att uppnå miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2017
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2017_17&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss