Översyn av riksintressen för kulturmiljövård i Jämtlands län

År 2012 beviljades Länsstyrelsen i Jämtlands län medel till kunskapsunderlag av Riksantikvarieämbetet för att genomföra en inledande översyn av länets riksintressen för kulturmiljövården. Översynen i länet inleddes med att en enkät med ett stort antal frågor kring riksintressen skickades ut till kommunerna under våren 2012.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2016
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Landskapsvård
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2016_46&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss