Finansiering för miljömålsåtgärder

Länsstyrelsen Jämtlands län har gett WSP Environmental, Miljömanagement, Malmö i uppdrag att kartlägga möjligheterna till extern finansiering för miljömålsåtgärder på EU-nivå, regionalt och nationellt. De aktörer som kan tänkas vara aktuella, och till vilka resultatet av kartläggningen riktar sig, kan vara privatpersoner, företagare, ideella organisationer, kommuner, landsting, forskningsinstitutioner och andra offentliga aktörer. Resultaten presenteras för länets sju prioriterade miljömål, samt för miljömålet säker strålmiljö.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2014
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2014_11&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss