Strategi för naturvårdsbränning i Jämtlands län

Länsstyrelsen har som egenskap av förvaltare av statligt skyddade naturreservat, nationalparker och Natura 2000-områden, ett ansvar att genomföra den skötsel som krävs för att upprätthålla och/eller förstärka områdets naturvärden. Naturvårdsbränning är en skötseltyp med högre risknivå än de skötselmetoder som normalt används, och som därför kräver en noggrann planering i tid och rum. Länsstyrelsen i Jämtlands län har därför i detta dokument gemensamt tagit fram en strategi och riktlinjer för naturvårdsbränning i de statligt skyddade naturreservaten i länet för tidsperioden 2012-2021.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_2&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss