Miljömålsbedömningar 2012

Uppföljning av de regionala miljömålen 2012 – årlig rapportering. Länsstyrelsen i Jämtlands län rapporterar årligen den 30 november till Naturvårdsverket om hur det går för de regionala målen i förhållande till möjligheterna att nå de nationella miljökvalitetsmålen. Skogsstyrelsen ansvarar för den regionala uppföljningen av miljökvalitetsmålet Levande skogar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_1&context=35