Lavar på kulturved i Jämtlands län

I Jämtlands län finns en stor andel av landets växtplatser för vedorangelav Caloplaca furfuracea och ladparasitspik Sphinctrina anglica. Båda dessa arter ingår i åtgärdsprogrammet för hotade arter på kulturved i odlingslandskapet 2011-2016 (Naturvårdsverket, rapport 6439). Jämtland spelar alltså en viktig roll i bevarandearbetet av dessa arter. Kambrosilurområdet kring Storsjön har vid tidigare inventeringar visat sig vara särskilt bra för kulturvedslavar. Här finns lång kontinuitet av jordbruk och kulturved, kalkrik jordmån och gynnsamt klimat för lavarna. Den här inventeringen är gjord av Fredrik Jonsson Ulrika Nordin 2013 på uppdrag av Länsstyrelsen Jämtlands län. Syftet är att ytterligare fördjupa kunskapen om tillståndet för lavarna på kulturveden i Jämtland.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013__3&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss