GGI 2 - Gränslös geografisk information 2

Gemensam kartdata kan rädda liv! Att tillgängliggöra digitala kartdata för räddningsinsatser i gränsområdet ökar förutsättningar för att rädda liv och hälsa, samt för att begränsa skador på ekonomiska värden och miljön. Detta var den devis som vi använde inledningsvis vid marknadsföringen av projektet. Målen med projektet har alltid varit desamma men vägen att nå dessa ändrades delvis från det att ansökan skrevs.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_9&context=35