De största hoten och riskerna i vårt län

Vi lever i ett sårbart samhälle och i en tid med hot och risker som inte känner några gränser. En kris är en händelse som drabbar många människor och stora delar av samhället. Vad som orsakat en störning eller olycka spelar mindre roll. Avgörande är såväl förmågan att kunna motstå störningar och olyckor som att kunna hantera konsekvenserna av det inträffade. Denna broschyr handlar om hur det svenska krishanteringssystemet är organiserat och fungerar, vilka som är de största hoten och riskerna i vårt län samt vad du kan göra för att klara dig vid en större händelse.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Nyckelord:

  • Krisberedskap
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_17&context=35