Analys av landsbygden i Jämtlands län

Följande analys av Jämtlands län, och då framförallt landsbygden i Jämtlands län, bygger på sammanställningar av statistik från SCB och SJV, bedömningar gjorda i andra regionala program som länets RUS och utredningar och beskrivningar av länet inom olika sakområden. Tillsammans med en grupp aktörer i länet har en SWOT gjorts. Denna grupp kommer till vissa delar att kunna ingå i det framtida partnerskapet för det regionala genomförandet av Landsbygdsprogrammet.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2013
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Lantbruk
  • Landsbygd

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2013_18&context=35