Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Uppföljning av biologisk mångfald med data från Riksskogstaxeringen

Denna rapport redovisar resultatet av ett samarbete mellan två projekt, dels ett projekt inom fortlöpande miljöanalys på SLU, lett av Artdatabanken, dels ett projekt som letts av Länsstyrelsen i Jämtland tillsammans med Artdatabanken och Skogsstyrelsen. Det senare drivs som ett så kallat miljömålsprojekt, med medel från Naturvårdsverket. I båda projekten är Riksskogstaxeringen en samarbetspartner. Grundtanken i båda projekten är att undersöka vilka parametrar i Riksinventeringen av skog (RIS) som bäst speglar tillståndet för biologisk mångfald.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012__9&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss