Aktuella varningsmeddelanden i Jämtlands länJust nu är det flera varningsmeddelanden i länet. Läs mer om dem på SMHI:s webbplats.

Biotopkartering 2012 i Jämtlands län

Människan har genom de senaste århundradena haft stor påverkan på våra vattensystem. En stor del är fysisk påverkan, som till exempel rensning av vattendragen för att möjliggöra flottning av timmer. Men även utsläpp av olika föroreningar och igenslamning från skogsindustrin påverkar vattendragen. Biotopkartering är en standardiserad metod för att avgöra hur ett vattendrag påverkas och dess nuvarande fysiska förutsättningar. Under 2012 biotopkarterades cirka 11 mil vattendrag, allt inom åtgärdsområden för kalkning, som ett led i den biologiska återställningen och effektuppföljningen. De inventerade vattendragen ligger i Bergs och Härjedalens kommuner, och tillhör antingen Ljungans eller Ljusnans avrinningsområden.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2012
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Klimat
  • Miljö
  • Natur
  • Skyddad natur
  • Vatten
  • Vattenanvändning

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2012_15&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss