Inventering av spelplatser för dubbelbeckasin

I åtgärdsprogrammet för bevarande av dubbelbeckasin Gallinago media ingår inventeringar av spelplatser som en av de viktigaste åtgärderna. Den här rapporten är en samling av alla inventeringar som genomförts vad gäller dubbelbeckasin under åren 2006-2010. Syftet med inventeringarna är att få underlag till uppskattningar av utbredning, populationsstorlekar och populationstrender för dubbelbeckasinen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2011
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_17&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss