Turismens miljöer - historia, anläggningar och företeelser i Jämtlands län

Rapporten ”Turismens miljöer” trycktes första gången 2001. Länsstyrelsen hade då beviljats medel för en särskild satsning på industrisamhällets kulturarv. Turismens miljöer följdes av rapporten Kraftverket i landskapet (2002) samt rapporten Sten-, mineral- och lerindustri i Jämtlands län (2004). Under 2010 gavs alla tre rapporterna ut i nya upplagor. I "Turismens miljöer" redogörs för de stora sammanhangen i länets turismutveckling. Här presenteras ett urval anläggningar som är representativa, unika, eller i andra avseenden intressanta. Huvudsakligen är uppställningen tematisk och kronologisk.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010_1&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss