Översiktlig inventering av brandberoende insekter

Denna rapport baseras på de inventeringar av brandberoende insekter som genomfördes 2008 av Petter Bohman, Naturcentrum AB, på uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län. Syftet var att få en bättre bild av länets brandberoende fauna samt att se hur vår egen naturvårdsbränning i Långsidberget hade lyckats i jämförelse med dels en annan aktörs naturvårdsbränning, dels naturlig skogsbrand.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2011_15&context=35