Kraftverket i landskapet

Metoder för att frigöra energi ur vattnets eviga kretslopp har funnits i hundratals år, långt före industrialismens genombrott. Den stora utbyggnaden av inte minst Norrlandsälvar för utvinnande av kraft är ändå något som skett under en ganska kort period, huvudsakligen från 1890-talet och knappt hundra år framåt. Idag står vattenkraften för nästan hälften av Sveriges energiproduktion. Exploateringen av länets vattendrag är sannolikt ett till största delen avslutat projekt och därmed en väsentlig del av vår nutidshistoria. Jämtlands län tillhör de län som påverkats i hög grad av vattenkraftsutbyggnaden. Ångermanälven/Faxälven, Indalsälven, Ljungan och Ljusnan samt deras biflöden har i stor utsträckning tagits i anspråk för kraftutvinning och flera sjöar har tagits i bruk som vattenmagasin.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Energi
  • Kulturmiljö
  • Samhällsplanering

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__12&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss