Kalktallskogar

Tallen är ett ljusälskande träd som kan växa på både torr och fuktig mark. Naturliga tallskogar finner man därför på hällmarker, sand- och grusmarker, steniga moräner, men också på blöta myrar och i kärr. Om marken innehåller ett stort inslag av lättvittrade mineraler som ger upphov till högt pH, till exempel genom förekomst av kalk eller grönsten, kan speciella och artrika skogsmiljöer uppträda. Dessa olika miljöer har gemensamt fått benämningen kalktallskogar.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2010
Publikationstyp:
Broschyr/folder

Ämnen:

  • Djur
  • Växter
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2010__11&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss