Regionalt miljöövervakningsprogram 2009-2014 i Jämtlands län.

Den regionala miljöövervakningen revideras med jämna mellanrum för att anpassas till samhällets behov och önskemål. Under 2008 har Länsstyrelsen, på uppdrag från Naturvårdsverket, arbetat med att ta fram ett förslag på nytt Länsprogram för regional miljöövervakning som ska gälla under åren 2009-2014. Enligt Naturvårdsverkets riktlinjer är det grundläggande för regional miljöövervakning att fokusera på regionala förhållanden. Det innebär att övervakningen ska fånga in mer storskalig regional påverkan och effekter, så att resultaten kan vara ett underlag för regional och kommunal planering samt uppföljning av miljömål och miljökvalitetsnormer.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__17&context=35