Luftföroreningar i Jämtlands län

Länsstyrelsens regionala miljöövervakning har under lång tid följt utvecklingen när det gäller halter av luftföroreningar och nedfall av miljöfarliga ämnen av olika slag. Till detta kommer den nationella övervakningen av luftkvalitet, i första hand via de omfattande mätningar som görs vid mätstationen i Bredkälen i Strömsunds kommun. Rapporten innehåller därför också ett förslag på utformningen av den framtida övervakningen av länets luftmiljö.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2009
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2009__13&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss