Utomnordiska invandrares erfarenhet av introduktion och integration i Norrland

Norrlandslänens satsning på nyanlända invandrare är angelägen. Det framgår inte minst av en tvåårig programberedning som tillsattes år 2005 av Sveriges Kommuner och Landsting där förutsättningar för att förbättra integrationen av nyanlända invandrare i arbetslivet studerats. SWECO EUROFUTURES har under hösten år 2007 genomfört en analys av utomnordiska invandrares erfarenheter av introduktion och integration i Norrland.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Integration
  • Samhälle

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__14&context=35