Strategi för utveckling av hållbar natur- och kulturturism i Jämtlands län

Strategin är resultatet av ett regeringsuppdrag, som redovisades 2008. Rapporten innehåller en genomgång av natur- och kulturturismen i länet, en beskrivning av aktuella trender och tendenser samt en strategi för framtiden. Strategin sammanfattas i sex övergripande förhållningssätt och fem åtgärdspunkter. Dessutom redovisas finansieringsmöjligheter kring hur strategin ska kunna förverkligas.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

 • Arkeologi
 • Fornlämningar
 • Djur
 • Friluftsliv
 • Föreningar
 • Kulturmiljö
 • Kulturreservat
 • Natur
 • Näringsliv
 • Näringslivsutveckling
 • Samhällsplanering
 • Skyddad bebyggelse
 • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__11&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss