Faunapassager för utter i Jämtlands län

Vad är en faunapassage? Ja, det kan man fråga sig. En faunapassage är en möjlighet för djur att passera över eller under en trafikerad väg eller järnväg. I detta fall avser det uttrar och vägar. Uttrar passerar ibland över vägbanan och riskerar därmed att dödas. Syftet med detta arbete har varit att hitta de lokaler där passagemöjligheterna för utter är dåliga. Detta är en fortsättning på det inventeringsarbete som genomfördes 2005. Den inventeringen finns redovisad i rapporten "Utterpassage vid vägövergångar över vattendrag - Inventering av vägövergångar längs de större vägarna i Jämtlands län".

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2008
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Djur
  • Natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2008__3&context=35