Strategi för formellt skydd av skogsmark.

Den biologiska mångfalden i skogen kan endast bevaras utifrån ett landskapsperspektiv. Även om skogsområden ges formellt skydd finns risken att de med tiden förlorar naturvärden och känsliga arter om inte hänsyn också tas i landskapet runt omkring. För många känsliga arter måste de skyddade områdena ligga tillräckligt tätt och generell hänsyn måste tas i det mellanliggande skogslandskapet om skogsskyddet ska bli skogsbiologiskt effektivt.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Djur
  • Natur
  • Skyddad natur

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__10&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss