Vind i kombination med snöfall på kalfjället i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Hissmofors deponiområde, huvudstudie

Denna huvudstudie för Hissmofors deponiområde har utförts av SWECO VIAK på uppdrag av Länsstyrelsen i Jämtlands län. Hissmofors deponiområde ligger i Krokoms kommun vid Indalsälvens utlopp ur Storsjön. Huvudstudiens syfte är att ge en tillräckligt detaljerad bild av föroreningssituationen inom det undersökta området för att fungera som beslutsunderlag avseende kommande saneringsinsatser. Påverkan och risker för omgivningen har belysts och värderats och rapporten leder fram till att detaljerade efterbehandlingsåtgärder föreslås för de olika delområdena.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2006
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Verksamheter med miljöpåverkan

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2006__7&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss