Satellitbaserad fjärranalys för miljöövervakning och miljömålsuppföljning

Syftet med projektet var att utföra en förändringsstudie och göra en översiktlig bedömning av vegetationsförändringar i fjällen med hjälp av en robust och kostnadseffektiv metod. Resultaten från studien kan svara mot uppföljningsbehovet och presentera en indikator för miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö, särskilt för uppföljning av delmålet - Skador på mark och vegetation orsakade av mänsklig verksamhet ska vara försumbara senast år 2010. I framtiden när tidsserien utökats kan materialet även användas för uppföljning av miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan. Resultaten kan samtidigt också ge underlag för att svara på frågor om förändringar i fjällvegetationen och uppföljning av habitatet alpina och boreala hedar inom Natura 2000.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__13&context=35