Vind på kalfjället i Jämtlands länLäs mer på SMHI:s webbplats om aktuell vädervarning.

Metodik för kartläggning av kemikalier och kemiska produkter inom ett län

Projektet är utfört vid Länsstyrelsen i Jämtlands län och är en åtgärd i ett av de prioriterade regionala miljömålen inom "Giftfri miljö". Finansieringen av projektet har skett med medel från Länsstyrelsen samt med utvecklingsmedel för miljömålsuppföljningen från Miljömålsrådet (förmedlade via Kemikalieinspektionen). Denna förstudie grundar sig på undersökningar inom Jämtlands län men är tänkt att kunna tillämpas i andra län. Rapporten bör dock läsas med beaktan av att andra förutsättningar kan råda inom andra län. Detta gäller i synnerhet förekomsten av lokala grossister, befintliga industrier och olika transportsätt för farligt gods.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Rapport

Ämnen:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__11&context=35

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 ÖSTERSUND

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss