Metadata för Miljömålshantering

Miljömålsarbetet har inneburit nya grepp och arbetsgångar för miljösektorn. Att samtidigt verka för en förutseende hantering av miljödata, där nödvändiga kvalitetsaspekter och annan administrativ information finns med, är viktigt för att vi skall kunna uppnå satta miljömål. Användande av enhetliga metadata skulle även underlätta och förenkla överföring av data inom och mellan myndigheter som arbetar med miljömålen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2005
Publikationstyp:
Annan

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Miljömål

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2005__10&context=35