Tillämpning av satellitbaserad fjärranalys för regional övervakning av störningskänsliga fjällhedar

Avsikten med föreliggande projekt är att anpassa och tillämpa metoder som gör det möjligt att använda satellitbildsinformation som källmaterial för praktisk miljöövervakning av fjällen och då främst av störningskänsliga risdominerade fjällhedar i den lågalpina zonen.

Publikationens omslagsbild

Om publikationen

Publiceringsår:
2003
Publikationstyp:
Rapport

Nyckelord:

  • Klimat
  • Miljö
  • Så mår miljön

För att spara eller dela denna sida, använd nedanstående länk:

https://www.lansstyrelsen.se/publikation?entry=_2003__3&context=35