Utdelning av flaggor och fanor

Stiftelsen Sveriges Nationaldag delar varje år på nationaldagen ut fanor till organisationer och föreningar. Landshövdingen delar ut flaggor till enskilda personer.

Ansökan om fana – organisationer och föreningar

Organisationer och föreningar sänder sin ansökan om fana direkt till Stiftelsen Sveriges Nationaldag, Riksdagen, 100 12 Stockholm.

Sista ansökningsdag för fana är 1 januari varje år.

Ansökningsblankett för organisationer och föreningar laddas ner från Stiftelsen Sveriges Nationaldags hemsidalänk till annan webbplats.

Den organisation eller förening som inte får någon fana är välkommen att ansöka på nytt.

Ansökan om flagga – enskild person

Ladda ner "Ansökan – från enskild person om flagga"PDF.

Skriv Ansökan – från enskild person om flagga i mejlets ämnesrad.

Ansökan om flagga ska finnas hos Länsstyrelsen senast den 24 april för utdelning 6 juni samma år.

Du kan också skicka din ansökan med post till:

Landshövdingen
Länsstyrelsen Jämtlands län
831 86 Östersund

Flaggorna fördelas till mottagare i länets alla kommuner och delas ut i samband med nationaldagsfirandet den 6 juni.

Den person som har sökt men inte fått någon flagga, är välkommen att ansöka på nytt.

Bakgrund

  • 10 april 1916 bildades ”Bestyrelsen för Svenska Flaggans Dag” med målsättning att samla Sveriges medborgare till en gemensam, fullkomligt opolitisk hyllning av fosterlandet med flaggan som symbol.
  • 6 juni 1916 firades den första flaggfesten på Skansen i Stockholm.
  • 1918 utdelades för första gången flaggor i samband med nationaldagsfirandet.
  • 1936 inleddes samarbete med landshövdingarna och kommittéer som redan fanns eller nu bildades.
  • 1 oktober 1968 överfördes verksamheten från bestyrelsen till nybildade ”Stiftelsen Svenska Flaggan” med landshövdingarna som stiftelsens huvudmän och Riksdagens talman som ordförande.
  • 1982 fastställdes 6 juni, förutom ”Svenska Flaggans Dag”, också som officiell nationaldag och 1983 firades detta för första gången.
  • Sedan 2005 är 6 juni en officiell helgdag.

Kontakt

Christina Tirén

Länsrådets sekreterare