Publiceringsdatum:

Senast uppdaterad:

Länsstyrelsen godkänner ansökan om markupplåtelse för fortsatt verksamhet vid Rogen- och Skedbrostugan

Sjö i kvällsljus

Foto: Mostphotos.com

Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat att godkänna Svenska Turistföreningens (STF) ansökan om markupplåtelse för fortsatt verksamhet vid Rogenstugan och Skedbrostugan i Härjedalsfjällen. Det tidigare avtalet gick ut den 30 april 2024. Enligt det nya avtalet har STF rätt att fortsätta bedriva verksamheten i samma omfattning som tidigare.

Stugorna är belägna på renbetesfjäll inom Ruvhten sijtes åretruntmarker. Samebyn har avstyrkt ansökan med hänvisning till att verksamheten innebär en avsevärd olägenhet för renskötseln.

Länsstyrelsen har dock bedömt att ansökan kan beviljas utan att det innebär en avsevärd olägenhet. Detta mot bakgrund av att upplåtelsen avser befintliga stugor, att antalet besökare är relativt begränsat samt att verksamheten har funnits under lång tid utan att det har skett någon större förändring sedan tidigare avtalsperiod som medför en ändrad bedömning.

Länsstyrelsen har en fortsatt dialog med Ruvhten sijte angående överskridande av tillåtet renantal och brist på betesmarker. Dessa omständigheter har inte inverkat på länsstyrelsens bedömning i det aktuella STF-ärendet.

Kontakt

Dela sidan:

Landshövding

Marita Ljung

Besöksadress

Residensgränd 7

Postadress

831 86 Östersund

Organisationsnummer

202100-2452

Följ oss